<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
French  
[frent∫]
tính từ
  • (thuộc) Pháp
      • phú lỉnh, chuồn mất
      • xin lỗi về những lời không hay mà tôi sắp nói
nói xin lỗi chứ tôi coi nó như một thằng vô tích sự
danh từ
  • người Pháp
  • tiếng Pháp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt