<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
frapper  
ngoại động từ
 • đánh, đập
đánh một đứa trẻ
đánh gục đối thủ
đánh vào phím đàn
lấy chân đập đất
 • đập vào; chiếu vào
đập vào mắt
mưa quất vào mặt
ánh sáng chiếu vào tường
 • đâm, chém, bắn
đâm một nhát dao găm
bị chém cho đến chết
viên đạn bắn vào tim nó
 • giết người, phạm tội sát nhân
tên sát nhân đã gây thêm một vụ giết người nữa
 • làm cho bị; trừng phạt; đánh vào
bị ngập máu
thuế đánh vào những người giàu
pháp luật trừng phạt kẻ có tội
 • (nghĩa bóng) tác động mạnh, làm đau khổ
cái chết của bố hắn đã tác động mạnh đến hắn (làm hắn rất đau khổ)
 • rập nổi
rập nổi một chiếc huy chương
 • ướp lạnh
ướp lạnh rượu sâm banh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) điểm (giờ)
đồng hồđiểm mười một giờ
   • ngạc nhiên vì, kinh ngạc vì
   • đánh đến chết, đâm chết; đặt vào một tình trạng nguy khốn
   • dùng biện pháp kiên quyết, làm một hành động kiên quyết
nội động từ
 • đánh (vào), đập (vào)
đánh (vào) trống
đập cửa
   • đến cầu cạnh ai
   • cầu cạnh khắp nơi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt