<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
frère  
danh từ giống đực
 • anh; em trai
anh cả
em trai út
anh (em) (cùng cha) khác mẹ
anh (em) (cùng mẹ) khác cha
anh (em) cùng cha cùng mẹ
tình anh em
 • ( số nhiều) anh em (đen, bóng)
yêu thương anh em, đồng loại
các tật xấu là anh em với nhau
 • thầy dòng
 • (thân mật) vật tương tự; vật cùng đôi
anh có cái lọ đẹp, tôi thấy một cái tương tự ở người bán đồ cổ mà tôi quen
   • như anh em, rất thân thiết
giống ai như anh với em (rất giống)
thân thiết với nhau
   • trong trắng
   • kẻ phản bội
   • bạn đồng đội
   • (thân mật) người anh em
tính từ
 • anh em
các dân tộc anh em
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt