<
Trang chủ » Tra từ
forme  
[fɔ:m]
danh từ
  • (ngành in) khuôn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt