<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fil  
danh từ giống đực
 • chỉ, sợi, dây
chỉ tơ
sợi ni-lông
dây điện
dây điện thoại
dây dọi
 • dây nói
ai ở đầu dây bên kia vậy? (khi nghe điện thoại)
tôi nghe hắn cười ở phía đầu dây bên kia
 • chiều thớ (trong đá, gỗ)
 • lưỡi (dao, kiếm)
lưỡi dao cạo
 • dòng, đường
dòng sông
con đường đời
 • loạt, chuỗi
một loạt các sự kiện
   • theo dòng
theo dòng thời gian
   • theo dòng thời gian
   • chân gầy như cây sậy
   • mắc vướng víu
   • nói đớt
   • cuộc gọi (điện thoại)
nhận được một cuộc gọi
   • lộ quá, không giấu giếm được
   • từ từ, tí một
   • gây khó khăn rắc rối
   • chỉ nam; cái chỉ đường
   • tơ nhện bay
   • mỏng như tơ
   • (thân mật) không tinh quái
   • (thân mật) hói đầu
   • như treo trên sợi tóc, mong manh
sự sống của anh ta rất mong manh
   • đâm chết
   • không còn biết mình muốn nói gì nữa
   • chớp lấy thời cơ thuận lợi
   • ỏ trong hoàn cảnh không vững chắc, nguy hiểm
   • nắm trong tay nhiều cách để làm cho công việc tiến triển
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt