<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
faible  
tính từ
 • yếu
đứa trẻ thể trạng yếu
cơ thể yếu
cảm thấy yếu (cảm thấy mệt mỏi)
chân không vững
có tầm nhìn kém
 • không chắc, không bền
dây không chắc
 • nhu nhược, thiếu nghị lực
tinh thần nhu nhược
 • không vững, đuối
lập luận không vững
 • không kiên cố
vị trí không kiên cố
 • ít ỏi
lợi tức ít ỏi
 • kém
học trò kém về toán
 • nhẹ nhàng, yếu ớt
tiếng động nhẹ
gió nhẹ
ánh sáng yếu ớt
   • phái yếu, phái nữ
   • lực bất tòng tâm
   • đồng tiền kém giá trị (so với những loại tiền khác)
   • điểm yếu, nhược điểm
danh từ
 • người yếu
giúp đỡ người yếu
danh từ giống đực
 • chỗ yếu, mặt yếu
chỗ yếu của một vị trí
 • nhược điểm
mê cờ bạc là nhược điểm của hắn
nắm được điểm yếu của ai
 • sở thích
anh ấy thú nhận là có sở thích đối với cà-phê
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt