<
Trang chủ » Tra từ
fête  
[feit]
danh từ
  • ngày lễ, ngày tết; hội hè, đình đám; liên hoan
  • ngày lễ thánh (có đặt tên cho con cái gia đình công giáo)
ngoại động từ
  • tiếp đãi, khoản đãi, tiếp đón tưng bừng
  • ăn mừng; liên hoan
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt