<
Trang chủ » Tra từ
extraordinaire  
tính từ
  • lạ lùng, khác thường
một tai nạn lạ lùng
sự kiện khác thường
những biện pháp lạ lùng, khác thường
  • bất thường
hội nghị bất thường
  • đặc biệt
thiên tài đặc biệt
danh từ giống đực
  • cái khác thường, cái bất thường
điều đó chẳng có gì lạ cả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt