<
Trang chủ » Tra từ
expert  
['ekspə:t]
tính từ
theo ý kiến chuyên môn
người rành cưỡi ngựa
anh ta thạo nấu những bữa ăn ngon mà rẻ tiền
  • của nhà chuyên môn; về mặt chuyên môn
ý kiến của nhà chuyên môn; ý kiến về mặt chuyên môn
theo bằng chứng của nhà chuyên môn đưa ra
một công việc chuyên môn
danh từ
  • nhà chuyên môn; chuyên gia; chuyên viên
một chuyên gia về triết học Trung Hoa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt