<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exagérer  
ngoại động từ
  • thổi phồng, phóng đại
thổi phồng câu chuyện
  • tăng quá mức, làm quá mức
thắp sáng quá mức
nội động từ
  • quá lạm, hành động quá đáng
quả thực nó đã hành động quá đáng!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt