<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
espérer  
ngoại động từ
  • trông đợi, mong, hi vọng
trông đợi sự thành công
tôi hi vọng nó sẽ đến
hi vọng vào tương lai
nội động từ
  • tin tưởng
tin tưởng ở tương lai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt