<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
escroc  
danh từ giống đực
  • tên bợm, kẻ lừa đảo
người phụ nữa này là một kẻ lừa đảo nguy hiểm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt