<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
English  
['iηgli∫]
tính từ
 • (thuộc) Anh
   • biển Măngsơ
   • bữa điểm tâm có thịt lợn muối, trứng luộc, bánh mì nướng, mứt và cà phê
danh từ
tiếng Anh cổ
tiếng Anh Trung cổ
tiếng Anh hiện đại
 • (ngành in) cỡ 14
   • nói rõ ràng dễ hiểu; nói thẳng ra (không quanh co)
ngoại động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) dịch ra tiếng Anh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) Anh hoá
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt