<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
emporter  
ngoại động từ
 • mang đi
mang va-li đi
hãy mang theo dù
mang theo bí mật xuống mồ
 • chiếm
chiếm một vị trí
 • Làm (cho) chết
cơn sốt làm nó chết
 • cướp đi, hớt đi
viên đạn đã hớt mất của anh ta một chân
 • thúc đẩy, kích thích
dục vọng kích thích chúng ta
 • thắng, được
được lợi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) bao hàm
nhiệm vụ bao hàm một quyền lợi
   • như bị gió cuốn sạch, sạch trụi
   • làm bỏng miệng (món ăn)
   • (từ cũ, nghĩa cũ) nói chua chát, nói cay độc
   • (thân mật) thắng lợi; được
   • thắng, hơn
   • ma bắt tôi đi (nếu tôi không giữ lời hứa)
   • trời tru đất diệt anh đi
   • bị lôi cuốn
bị lôi cuốn vào cơn nóng giận
   • (đe doạ) mày chẳng vui sướng được bao lâu đâu; sớm muộn gì tao cũng trả thù
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt