<
Trang chủ » Tra từ
employer  
[im'plɔiə]
danh từ
  • chủ, người sử dụng lao động
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt