<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
emploi  
danh từ giống đực
  • sự dùng, sự sử dụng; cách sử dụng
sự dùng cày
  • việc làm
tìm việc làm
sa thải ai, đuổi việc ai
thất nghiệp
xin việc
  • (sân khấu) vai
  • (kế toán) sự vào sổ
sự vào sổ trùng
thời khắc biểu, thời gian biểu
xem double
      • rất bận rộn
      • cách sử dụng, phương pháp sử dụng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt