<
Trang chủ » Tra từ
electric  
[i'lektrik]
tính từ
  • tạo ra điện; do điện tạo ra; dùng để truyền điện; chạy bằng điện
máy phát điện
đèn pin
dòng điện
phích cắm điện
electric fan
  • làm náo động, làm sôi nổi
một bầu không khí sôi động
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt