<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dormir  
nội động từ
 • ngủ
em bé ngủ
đọc quyển sách ấy thì đến ngủ mất
ngủ trên giường
ngủ trưa
ngủ muộn, ngủ trễ
ngủ say
 • lặng lẽ, im lặng, im lìm
tạo vật im lìm
 • đọng, tù, nằm yên
nước tù
vốn nằm yên
 • (thơ ca) yên giấc nghìn thu
người chết yên giấc nghìn thu
   • ngủ li bì, ngủ say
   • ngủ ngáy khò khò
   • buồn ngủ ríu mắt
   • yên trí lắm, không lo ngại gì
   • trông lù đù mà nguy hiểm
   • ngủ chập chờn, ngủ không yên giấc
   • trằn trọc, thao thức
ngoại động từ
 • ngủ
ngủ một giấc
   • yên giấc nghìn thu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt