<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
don't  
[dɔnt]
(viết tắt) của do-not
danh từ
  • điều cấm đoán
tôi chán ngấy những điều cấm đoán của anh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt