<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Dominican  
  • 多米尼加 <多米尼加共和国西印度群岛上位于伊斯帕尼奥拉岛东部的一个国家。1844年脱离海地独立,历史动荡,有许多年由莫林纳独裁统治(1930-1961年),首都圣多名戈是最大城市。人口8,232,000。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt