<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dissiper  
ngoại động từ
  • phung phá, phung phí
phung phá của cải
(nghĩa bóng) uổng phí tuổi xuân
  • làm tan, làm tiêu tan
mặt trời làm tan sương mù
thời gian làm tiêu tan các ảo mộng
  • (văn học) làm cho đãng trí
làm cho một học sinh đãng trí
  • (từ cũ, nghĩa cũ) giải trí
hài kịch giải trí người ta
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt