<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dieu  
danh từ giống đực
 • ( Dieu ) Chúa, Chúa Trời, Thượng đế, trời
không tin vào chúa trời
Chúa ba ngôi
Chúa cha
 • thần
thần biển
thần hộ mệnh
tôn thờ điều gì như một vị thần
những vận động viên thần tài
   • để tùy trời, để mặc trời
   • có trời, tôi đâu có dám
   • lạy (tỏ ý mong mỏi)
   • đẹp như tiên giáng thế
   • ơn trời đã được
   • việc ấy chỉ trời biết với tôi thôi
   • ngày trời tháng Phật
   • tuyệt; như thần vậy
hát tuyệt hay
   • quý báu, tuyệt
một trăm đồng tiền quý báu
bữa tiệc tuyệt ngon
   • nếu trời phù, nhờ trời
   • lạy trời phù hộ
   • may thay
   • lạy trời tha cho tôi
   • có quỷ thần hai vai
   • trời biết
trời biết là tôi có tội hay không
có mà trời biết rồi sau ta thế nào!
   • ơn trời ban phúc cho
   • (thân mật) sống lâu trăm tuổi (lời chúc người hắt hơi)
   • chúc anh mạnh khỏe (chào khi từ biệt)
   • cầu trời giúp anh
   • ơn ấy trời sẽ thấu
   • cầu trời phù hộ cho anh
   • ghê gớm quá
cái nóng ghê gớm quá
   • tuyệt hay
nói tuyệt hay
   • ở trong Chúa; vì Chúa
hoàn toàn vì Chúa
   • biết những bí mật tối cao
   • chết
   • ơn trời, nhờ trời
   • Trời ơi!
   • thầy tu; vị thánh
   • người hiền lành chất phác
   • mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
   • thề độc
   • đức mẹ Maria
   • ý trời
   • mệnh trời
   • chúa Giê-su
   • thiên đàng
   • bàn tay trời (định đoạt mọi hay dở)
   • chúa tể
   • người ấy coi bộ trong trắng lắm
   • theo mệnh trời (lời vua phát biểu)
   • lạy trời phù hộ cho
   • không cầu lợi, công không
   • hứa trời, hứa đất
   • (tôn giáo) chịu lễ ban thánh thể
   • sắp chết
   • trời mà phù hộ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt