<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
desséché  
tính từ
  • gầy còm, gầy đét
một cụ già gầy còm
  • (bị) khô
môi khô
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt