<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
descente  
danh từ giống cái
 • sự xuống
sự xuống hầm mỏ
sự nhảy dù
sự xuống xe đạp
máy bay bắt đầu hạ cánh
 • dốc
một cái dốc thoai thoải
 • cuộc đổ bộ, cuộc ập đến
cuộc đổ bộ của quân địch
 • sự hạ xuống
sự hạ bức tranh xuống
 • (kiến trúc) tay vịn cầu thang
 • (kiến trúc) ống xối
 • (y học) sự sa
   • trong khi xuống
   • (thông tục) uống mãi không hết khát, có tửu lượng lớn
   • cuộc khám tại chỗ, cuộc khám hiện trường
   • thảm chận giường
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt