<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
depuis  
danh từ
 • từ (chỉ thời gian, nơi chốn, thứ tự trên dưới, số lượng, giá cả...)
từ cách mạng tháng Tám
từ sáng đến tối (cả ngày)
Depuis Hanoï jusqu'à Haiphong
từ Hà Nội đến Hải phòng
từ cái đầu tiên đến cái cuối cuối cùng
chúng không nói chuyện lại với nhau từ khi cãi nhau
từ mười năm nay
cái cân cân được từ 5 gam đến 5 kilogam
   • từ đầu; ngay từ đầu
   • từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân
   • từ hồi đó
   • từ rất lâu, từ lâu lắm rồi
   • từ ít lâu nay
   • từ bao giờ
   • từ khi
từ khi nó đến
chúng tôi không hề có tin tức gì của nhau từ khi anh ấy ra đi
   • thời gian gần đây; mới đây
   • vốn dĩ vẫn là
   • thường ngày
quần chúng thường ngày
phó từ
 • từ đó, từ hồi ấy
từ đó tôi không gặp anh ấy nữa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt