<
Trang chủ » Tra từ
December  
[di'sembə]
danh từ, viết tắt là Dec
  • tháng mười hai, tháng chạp
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt