<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Davis bronze  
Kỹ thuật
  • đồng thanh Đavis (hợp kim đồng kền, dùng làm cánh tuabin và xupap làm việc ở nhiệt độ cao)
Xây dựng, Kiến trúc
  • đồng thanh Đavis (hợp kim đồng kền, dùng làm cánh tuabin và xupap làm việc ở nhiệt độ cao)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt