<
Trang chủ » Tra từ
dựa  
[dựa]
động từ
  • to lean on; to stand against
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt