<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dévoué  
tính từ
  • tận tụy, tận tâm
một người bạn tận tâm
danh từ
  • người bạn tận tâm (công thức cuối thư)
người bạn hết sức tận tâm của anh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt