<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
désavantageux  
tính từ
  • thiệt thòi, thua thiệt
hiệp ước thiệt thòi
vị trí bị thiệt thòi so với ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt