<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
désavantage  
danh từ giống đực
  • sự thiệt thòi, sự thua thiệt
công việc đã xoay ra thua thiệt cho hắn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt