<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dépravation  
danh từ giống cái
  • sự đồi bại
sự đồi bại phong hoá, sự đồi phong bại tục
(y học) sự đồi bại giác quan
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt