<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
déplorable  
tính từ
  • đáng thương hại; thảm hại
tình cảnh đáng thương hại
thời tiết thảm hại
  • (thân mật) rất tồi, tệ hại
cậu học sinh rất tồi
cách cư xử tệ hại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt