<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
démonstration  
danh từ giống cái
  • sự chứng minh
  • sự giới thiệu hàng mới
  • sự biểu lộ (tình cảm)
  • (quân sự) chiến thuật dương đông kích tây
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt