<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
décontracté  
tính từ
  • hết co, duỗi (bắp cơ)
  • (nghĩa bóng, thân mật) không lo lắng.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt