<
Trang chủ » Tra từ
dáng vẻ  
danh từ
  • vẻ bên ngoài
Cánh tay cô vòng qua đầu, các ngón xòe rộng, gần giống một dáng vẻ kêu cứu câm lặng. (Phan Hồn Nhiên)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt