<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cyclonique  
tính từ
  • (khí tượng) kèm theo khí xoáy tụ
mưa kèm theo khí xoáy tụ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt