<
Trang chủ » Tra từ
curie  
['kjʊəri]
danh từ
  • đơn vị phóng xạ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt