<
Trang chủ » Tra từ
cricket  
['krikit]
danh từ
 • (động vật học) con dế
 • (thể dục,thể thao) môn cri-kê
   • (thông tục) không thật thà, ăn gian
   • không có tinh thần thể thao
   • không quân tử
nội động từ
 • chơi crikê
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt