<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
criard  
tính từ
  • hay kêu la om sòm
người hay kêu la om sòm
  • hay kêu ca càu nhàu
người chồng hay kêu ca càu nhàu
  • chói tai
giọng chói tay
  • sặc sỡ
màu sặc sỡ
phản nghĩa Silencieux . Agréable , harmonieux . Sobre
      • món nợ đòi eo sèo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt