<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cour  
danh từ giống cái
 • sân
sân trường
những đứa trẻ đang chơi trong sân
 • toà án, toà
tòa thượng thẩm
 • triều đình; triều; triều thần
sống trong triều
vua và triều thần
 • bọn xun xoe
bọn xun xoe xung quanh một người có thế lực
 • ( Côté cour ) (sân khấu) cánh phải (đối với khán giả)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) phố cụt
 • chuồng xí, cầu tiêu
đi cầu
   • (nghĩa bóng) ổ trộm cướp; ổ ăn mày
   • được (không được) yêu vì tin dùng
   • được (không được) nhà vua ân sủng
   • xun xoe lấy lòng ai
   • tán tỉnh một người phụ nữ
   • tán chơi (một cô gái, một phụ nữ)
   • nơi lộn xộn, nơi mất trật tự quá
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt