<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
confier  
ngoại động từ
  • giao, gửi, phó thác
gửi con cho bạn
giao nhiệm vụ
phó mặc số phận của mình cho sự may rủi
  • thổ lộ
thổ lộ chuyện kín với bạn
  • (văn học) đưa vào, để vào
gieo hạt giống vào đất
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt