<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
conduire  
ngoại động từ
  • dẫn, dắt
dẫn em bé đến trường
vật dẫn nhiệt
con đường dẫn tới thành phố
dẫn đến hạnh phúc
dắt tay một em bé
dẫn bước tới
đưa ai tới nhà bác sĩ
áp giải ai đến nhà tù
cảnh sát đã áp giải hắn về đồn
  • hướng dẫn, chỉ huy, chỉ đạo
chỉ huy một đạo quân
  • lái, điều khiển
lái xe ô-tô
điều khiển một dàn nhạc
      • kết hôn với ai
nội động từ
  • lái, điều khiển
tập lái (xe)
ông ta nói khá ít khi lái xe
bằng lái
biết lái xe
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt