<
Trang chủ » Tra từ
con  
[kɔn]
ngoại động từ
  • học thuộc lòng, nghiên cứu, nghiền ngẫm
  • lừa bịp hoặc thuyết phục ai sau khi chiếm được lòng tin tưởng của người đó; lừa bịp
hắn lừa tôi để lấy xe đạp của tôi
nó dụ tôi mở két sắt, rồi lấy mất ví tiền của tôi
danh từ
  • trò lừa bịp; trò lừa đảo
mánh khoé lừa bịp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt