<
Trang chủ » Tra từ
commonwealth  
['kɔmənwelθ]
danh từ
  • toàn thể nhân dân (của một nước)
      • Liên bang úc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt