<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
commons  
['kɔmənz]
danh từ số nhiều
  • ( the commons ) dân chúng, những người bình dân, dân thường
  • các thành viên của Hạ nghị viện Anh
các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt