<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
commerçant  
tính từ
  • buôn bán
một thành phố buôn bán
danh từ
  • nhà buôn
nhà buôn trung thực
nhà buôn bán sỉ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt