<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cogner  
ngoại động từ
  • (thông tục) đánh, nện
Dừng lại, không thì tao nện cho một trận
  • (thân mật) nhồi nhét
nhồi nhét một ý vào đầu ai
  • (từ cũ, nghĩa cũ) đóng, nện
đóng đinh
nội động từ
  • đập mạnh, nện mạnh
đập mạnh nắm tay lên bàn
  • kêu lạch bạch (động cơ bị jơ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt