<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
choisir  
ngoại động từ
  • chọn, chọn lựa
chọn bạn
chọn chồng, kén chồng
chọn luật sư (để nhờ biện hộ giúp)
chọn một món quà cho ai
chọn nghề
chọn miếng ngon nhất
chọn lựa giữa hai ứng cử viên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt