<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Chinese  
['t∫ai'ni:z]
tính từ
  • (thuộc) Trung quốc
danh từ
  • người Trung quốc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt